April is Sexual Assault Awareness & Prevention Month
Sexual & Domestic Violence Resources, Arlington County, Virginia
Survivors of sexual assault or domestic violence can seek help at any time– no matter how long ago the assault took place. All survivors deserve support.

You can request services in any language.

Reporting an Assault. Available 24/7.

 • For law enforcement support contact Arlington County Police Department: emergency, 9-1-1 or non-emergency, 703-558-2222

Crisis Intervention and Emotional Health Support. Available 24/7.

 • For crisis support, safety planning and shelter services contact the Doorways for Women and Families Hotline at 703-237-0881 or visit www.doorwaysVA.org

Medical Support. Available 24/7

 • For medical support including access to a forensic exam, contact Inova Ewing Forensic Assessment and Consultation Team (FACT): 703-776-4001 and ask to page the SANE nurse or visit www.inova.org/inova-in-the-community/fact

Legal Support. Available during business hours.

 • For support or questions about the legal process, contact Arlington Victim/Witness Program at 703-228-4410 or Doorways’ Court Advocacy Program at 703-228-3749

Short and Long-Term Counseling.

 • Doorways Revive Counseling Program provides short term counseling to adults and youth. Learn more, call Doorways’ Hotline 703-237-0881
 • Arlington County Behavioral Healthcare Services offers counseling services. For more information, call 703-228-5150 or visit health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare

Арлингтон дүүргийн бэлгийн болон гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг үйлчилгээнүүдийн мэдээлэл

 • Бэлгийн хүчирхийлэл болон гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүс тухайн үйл явдал хэзээ болсноос үл хамааран ямар ч үед тусламж хүсэх боломжтой. Та хэзээд тусламж, дэмжлэг авах бүрэн эрхтэй юм. Та үйлчилгээг аль ч хэл дээр авах боломжтой.
 • Та доорx байгуулагуудаас үнэ төлбөргүй үйлчилгээ авч болно.
 • Бэлгийн болон гэр бүлийн хүчирхийллийн халдлага, гэмт хэргийн талаар мэдээлэхийг хүсвэл 24/7 оор холбогдох боломжтой.

Хууль сахиулах байгууллагын дэмжлэгийг авахын тулд Арлингтон дүүргийн цагдаагийн хэлтэстэй холбогдоорой: яаралтай түргэн тусламж авах бол 9-1-1 руу холбогдоно уу. Яаралтай тусламж биш бол 703-558-2222 гэсэн утас руу залгаарай.

Cэтгэл зүйн xямралын үедэх тусламжыг 24/7 оор үйлчилгээ авах боломжтой

 • Хямралын үед тулгарч буй асуудал, аюулгүй байдлын төлөвлөлт, xоргодох байрны үйлчилгээний талаар 703-237-0881 дугаарын утсаар холбоо барина уу эсвэл www.doorwaysVA.org хаягаар холбогдоорой.

Эмнэлгийн тусламж. 24/7 оор холбогдох боломжтой

 • Шүүх шинжилгээ хийлгэх зэрэг эмнэлгийн тусламжийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл Инова Эвинг Шүүхийн шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх багтай (FACT) 703-776-4001 утсаар холбоо барьж, SANE (Sexual Assault Nurse Examiner) сувилагчтай ярихыг эсвэл уулзахыг хүсэх, мөн www.inova.org/inova-in-the-community/ хаягаар холбогдоорой.

Хууль эрх зүйн дэмжлэг. Ажлын цагаар холбогдох боломжтой.

 • Хууль эрх зүйн мэдээлэл авах эсвэл Арлингтоны Xохирогч / Гэрч хөтөлбөртэй холбоотойгоор 703-228-4410 дугаарт холбогдох, эсвэл Doorways-ийн шүүхийн өмгөөллийн хөтөлбөрт 703-228-3749 дугаарт холбогдоно уу.

Богино ба урт хугацааны сэтгэл зүйн зөвлөгөө.

 • “Doorways Revive Counseling Program” нь насанд хүрэгчид, залуучуудад богино хугацааны сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Doorways” -ийн 703-237-0881 утсаар авна уу
 • “Arlington County Behavioral Healthcare Services” нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг санал болгодог. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 703-228-5150 руу залгаж эсвэл health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare хуудаснаас авна уу.